Overslaan en naar de inhoud gaan

Sepsis in neutropene hematologische patiënten- beleid IC

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

meropenem iv 1000mg 3dd

Algemene opmerkingen

Indien de koorts na 48 uur aanhoudt wordt soms vancomycine toegevoegd (extra Gram-positieve dekking) en/of een candidamiddel (anidulafungin) en/of een schimmelmiddel. 

Bij hematologische patiënten wordt meropenem gestaakt als bloedkweken na 48 uur nog negatief zijn.

Neutropene patienten worden behandeld conform het SDD-protocol van de IC.Eventuele darm decontaminatie van de verpleegafdeling komt hiermee te vervallen.

Zie ook: Behandelrichtlijn Hematologie UMCU Utrecht: Infectiebeleid, Behandelrichtlijnen Hematologie UMC Utrecht

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-443313.4
Bijgewerkt: 06/24/2022 - 12:28
Status: Published