Endometritis puerperalis

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

amoxicilline + clavulaanzuur iv 1000/200mg 4dd 7 tot 14 dagen

Opmerking:

Zodra patient klinisch is hersteld over op orale therapie

Prioriteit:
1e keus alternatief
Medicatie:

ceftriaxon iv 2000mg 1dd 7 tot 14 dagen

+

metronidazol iv 500mg 3dd 7 tot 14 dagen

Opmerking:

Bij niet IgE-gemedieerde penicilline allergie

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-143549.2
Bijgewerkt: 06/11/2021 - 15:04
Status: Published