Overslaan en naar de inhoud gaan

Indeling type allergie

 • Omschrijving:
  Allergie (immunologisch) word ingedeeld

  • Acute allergie

   • Type I allergie (IgE gemedieerd: b.v. anafylaxie)
  • Niet-acute allergie (delayed/vertraagde type)
   • Type II allergie (cytotoxisch) (b.v.  medicatie geïnduceerde trombopenie, leukopenie)
   • Type III allergie (immuuncomplex); b.v. hypersensitivity vasculitis)
   • Type IV allergie ( T cel gemedieerd) (hieronder de meest belangrijke)
    • MPE (maculopapuleus exantheem)
    • SDRIFE (symmetrical drug-related intertriginous and flexural exanthema)
    • FDE (fixed drug eruptions)
    • AGEP (acute generalized exanthematous pustulosis)
    • SJS (Stevens-Johnson syndrome)
    • TEN (toxic epidermal necrolysis)
    • DRESS (drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms)
  • Overige reacties

 

Type I allergie en Type IV allergie komen meest vaak voor en zijn klinisch meest relevant, waarbij SJS/ TEN, AGEP  en DRESS i.v.m. verhoogd risico op mortaliteit worden samengevat als SCAR (Severe Cutaneous Adverse Reaction)    

Type reactie (tijd na toediening):

 • directe acute reactie (0-2 u):

Anafylaxie: mediator IgE, mest cel gemedieerd.
Klachten hypotensie larynxoedeem, bronchusobstructie, rhinitis, conjunctivitis
urticaria, angio-oedeem, erytheem of jeuk

 • vertraagde uitgestelde type IV reactie (van 72 u tot weken):

MPE ( maculopapuleus exantheem)                                                       T-cel gemedieerd                                     mild

FDE (Fixed Drug reaction)                                                                      T-cel gemedieerd                                     mild        

AGEP (Acute gegeneraliseerd exanthemateuze Pustulose)                  T-cel gemedieerd                                     ernstig

SJS/TEN                                                                                                 T-cel gemedieerd                                     ernstig

DRESS                                                                                                    T-cel gemedieerd                                    ernstig

 

Overige reacties

hypersensitivity vasculitis: mediator Ag-Ab complexen?
geneesmiddelenkoorts/ drug fever : Ag-Ab complexen?
serumziekte: Ag-Ab complexen?
interstitiële nefritis: IgG, IgM.
immuun hemolytische anemie: cytotoxisch IgG, IgM.
neutro-, trombopenie: cytotoxisch IgG, IgM.