Overslaan en naar de inhoud gaan

Reserve middelen

Reservemiddelenlijst UMC Utrecht

 • Vanwege het risico op resistentieontwikkeling en/of het specialistische indicatiegebied, dienen onderstaande middelen uitsluitend te worden voorgeschreven na overleg met een arts-microbioloog, internist-infectioloog, of kinderarts-infectioloog.
 • Dit geldt voor zowel de toepassing als profylaxe en als behandeling van infecties, evenals middelen die empirisch worden gestart of na kweek/resistentiebepaling, tenzij deze worden toegepast conform lokale richtlijnen/protocollen.
 • Indien een geneesmiddel ontbreekt in onderstaande lijst maar niet voorschrijfbaar/regulier beschikbaar is binnen het UMCU, dient toepassing eveneens uitsluitend plaats te vinden na overleg. Betrek hierin ook de dienstdoende apotheker.
 • Noteer altijd de indicatie, werkdiagnose en een stop- of revisiedatum in het patiëntendossier.

Antibacteriële middelen

 • Carbapenems (meropenem, imipenem/cilastine, ertapenem)
 • Cefalosporinen, incl. combinaties met beta-lactamaseremmer (ceftaroline, cefiderocol, ceftazidim/avibactam, ceftolozaan/tazobactam)
 • Chinolonen (moxifloxacine, levofloxacine, norfloxacine, ofloxacine)
 • Chlooramfenicol
 • Clofazimine
 • Fidaxomycine
 • Glycopeptiden (teicoplanine)
 • (Glyco)lipopeptiden (daptomycine)
 • Monobactam (aztreonam)
 • Oxazolidinonen (linezolide)
 • Piperacilline-tazobactam
 • Polymyxines (colistine)
 • Rifamycines (rifampicine, rifabutine, rifaximine)
 • Tigecycline

 

Antifungale middelen

 • Amfotericine B (liposomaal en conventioneel)
 • Echinocandinen (micafungine, anidulafungine, caspofungine)
 • Flucytosine
 • Isavuconazol

 

Antivirale middelen

 • Cidofovir
 • Famciclovir
 • Foscarnet
 • Letermovir
 • Remdesivir
 • Ribavirine
 • Zanamivir

 

Versie: 20-09-2022 (datum goedkeuring antibioticacommissie UMC Utrecht)