Overslaan en naar de inhoud gaan

Doseertabel met hoge doseringen

Standaard en hoge dosering antibiotica / antimycotica (in mg per dag)  
NB: vermelde doseringen zijn richtlijnen waarvan kan worden afgeweken afhankelijk van patiënt en/of indicatie. Let altijd op bijwerkingen en evt. aanpassing aan nierfunctie
     
  Standaard dosering  Hoge dosering 
Amoxicilline  500 mg 3 dd oraal of 1000 mg 3-4 dd iv 750 mg of 1000 mg 3 dd oraal of 2000 mg 6 dd iv
Amoxicilline-clavulaanzuur  (500 mg amoxicilline + 125 mg clavulaanzuur)  3 dd oraal                      of (1000 mg amoxicilline + 200 mg clavulaanzuur) 3 tot 4 dd iv (875 mg amoxicilline + 125 mg clavulaanzuur) 3 dd oraal                of (2000 mg amoxicilline + 200 mg clavulaanzuur) 3 dd iv
Azithromycine 500 mg 1 dd oraal of 500 mg 1 dd iv N.v.t.
Aztreonam 1000 mg 3 dd iv 2000 mg 4 dd iv
Benzylpenicilline 600 mg (1 MU) 4 dd iv 1200 mg (2 MU) 4 tot 6 dd iv
Cefalexine 250 mg tot 1000 mg 2 tot 3 dd oraal N.v.t.
Cefazoline 1000 mg 4 dd iv 1000 mg 6 dd iv
Cefotaxime 1000 mg 3 dd iv 2000 mg 3 dd iv
Ceftazidime 1000 mg 3 dd iv 2000 mg 3 dd iv
Ceftriaxone 2000 mg 1 dd iv  2000 mg 2 dd iv 
Cefuroxime iv 750 mg 3 dd iv 1500 mg 3 dd iv
Ciprofloxacine 500 mg 2 dd oraal of 400 mg 2 dd iv 750 mg 2 dd oraal of 400 mg 3 dd iv
Clarithromycine 250 mg 2 dd oraal 500 mg 2 dd oraal
Clindamycine 600 mg 3 dd oraal of 600 mg 3 dd iv  600 mg 4 dd oraal of 600 mg 4 dd iv 
Doxycycline 100 mg 1 dd oraal 200 mg 1 dd oraal
Ertapenem 1000 mg 1 dd iv N.v.t.
Flucloxacilline 500 mg 4 dd oraal of 1000 mg 4 of 6 dd iv 1000 mg 4 dd oraal of 2000 mg 6 dd iv 
Fluconazol 800 mg oplaaddosering dag 1 oraal of iv, daarna 1 dd 400 mg oraal of iv  800 mg 1dd oraal of iv
Imipenem 500 mg 4 dd iv  1000 mg 4 dd iv 
Levofloxacine 500 mg 1 dd oraal of 500 mg 1 dd iv 500 mg 2 dd oraal of 500 mg 2 dd iv
Linezolid 600 mg 2 dd oraal of 600 mg 2 dd iv N.v.t.
Meropenem 1000 mg 3 dd iv  2000 mg 3 dd iv 
Piperacilline-tazobactam (4000 mg piperacilline + 500 mg tazobactam)
4 dd iv of 3 dd met verlengde infusie (4h)
4000 mg piperacilline + 500 mg tazobactam
4 dd iv verlengde infusie (3h)
Teicoplanine 400 mg 1 dd iv 800 mg 1 dd iv
Trimethoprim-sulfamethoxazole  (160 mg trimethoprim + 800 mg sulfamethoxazole) 2 dd oraal
of (160 mg trimethoprim + 800 mg sulfamethoxazole) 2 dd iv
(160 mg trimethoprim + 800 mg sulfamethoxazole) 3 dd oraal
of (160 mg trimethoprim + 800 mg sulfamethoxazole) 3 dd iv