Overslaan en naar de inhoud gaan

Informatie over afnamecondities en uitvoering

Zie Farmalab voor informatie over:

 • referentiewaarden
 • indicatie voor spiegelbepaling
 • afnametijden
 • bepalingsdagen

 

Spiegelbepaling is mogelijk voor:

Antibiotica:

 • gentamicine
 • tobramycine
 • amikacine
 • vancomycine
 • co-trimoxazol

Antimycotica:

 • voriconazol
 • isavuconazol
 • posaconazol
 • itraconazol
 • fluconazol
 • flucytosine

Antivirale middelen:

 • aciclovir
 • ganciclovir

Voor achtergrondinformatie en referentiewaarden bij bijzondere patiëntgroepen zie: www.tdm-monografie.org