Overslaan en naar de inhoud gaan

Necrotiserende wekedeleninfecties (w.o. fasciitis necroticans)

Adviezen

≥ 18 jaar

Indicaties: Onbekend micro-organisme

Prioriteit Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

ceftriaxon iv 2000mg 1dd

+

clindamycine iv 600mg 4dd

+

gentamicine iv 5mg/kg 1dd

Opmerking:

Indien streptokokken worden gezien in het cito Gram-preparaat van het peroperatief afgenomen biopt: start IVIG zoals bij Type II Hemolytische streptokok groep A, zie onder

≥ 18 jaar

Indicaties: Type I gemengd aerobe en anaerobe bacteriën

Prioriteit Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

ceftriaxon iv 2000mg 2dd

+

clindamycine iv 600mg 4dd

+

gentamicine iv 5mg/kg 1dd

≥ 18 jaar

Indicaties: Type II - Hemolytisch streptococ groep A

Prioriteit Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

benzylpenicilline iv 2milj. IU 6dd

+

clindamycine iv 600mg 4dd

Opmerking:

Intraveneuze immunoglobines (IVIG):

  • Dag 1:    1 g/kg IVIG
  • Dag 2: 0,5 g/kg IVIG
  • Dag 3: 0,5 g/kg IVIG

Behandel gezinscontacten mee

Zie verder: Sepsis door gecompliceerde huid- en weke delen infecties - beleid IC

Algemene opmerkingen

Gentamicine: bij obesitas (=BMI>30 kg/m2): om toxiciteit (m.n. nefro- en neurotoxiciteit) bij obese patiënten te voorkomen, doseer op basis van het “adjusted body weight”

Bij gebruik van gentamicine moeten spiegelbepalingen worden verricht.

 

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-167192.8
Bijgewerkt: 10/20/2022 - 15:34
Status: Published