Overslaan en naar de inhoud gaan

Mediastinitis

Adviezen

≥ 18 jaar

Indicaties: Na perforatie tractus digestivus

Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

amoxicilline + clavulaanzuur iv 1000/200mg 4dd 2 tot 6 weken

Opmerking:

Indien community-acquired

Medicatie:

amoxicilline + clavulaanzuur iv 1000/200mg 4dd 2 tot 6 weken

gentamicine iv 5mg/kg 1dd

Opmerking:

Indien hospital-acquired of postoperatief.

Gentamicine geven tot kweken bekend zijn, maximaal 3 dagen. 

Medicatie:

ceftriaxon iv 2000mg 1dd 2 tot 6 weken

metronidazol iv 500mg 3dd 2 tot 6 weken

Opmerking:

Indien hospital-acquired of postoperatief EN opname op IC

≥ 18 jaar

Indicaties: Postoperatief na sternotomie

Prioriteit Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

flucloxacilline iv 1000mg 6dd 2 tot 6 weken

+

gentamicine iv 5mg/kg 1dd

Opmerking:

Gentamicine geven tot kweken bekend zijn, maximaal 3 dagen. 

Algemene opmerkingen

Gentamicine: bij obesitas (=BMI>30 kg/m2): om toxiciteit (m.n. nefro- en neurotoxiciteit) bij obese patiënten te voorkomen, doseer op basis van het “adjusted body weight”.

Bij gebruik van gentamicine moeten spiegelbepalingen worden verricht.

Therapie aanpassen op geleide van kweken.

Duur van de behandeling na perforatie tractus digestivus is 2 tot 6 weken, afhankelijk van mate van source control, uitgebreidheid perforatie/lekkage, eventuele abcesvorming en drainage mogelijkheden.

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-167890.6
Bijgewerkt: 10/20/2022 - 15:28
Status: Published