Overslaan en naar de inhoud gaan

splenectomie

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

feneticilline po 250mg 2dd

of

feneticilline po 500mg 1dd

Opmerking: Eerste 2 jaar na splenectomie
Medicatie:

amoxicilline + clavulaanzuur po 500/125mg 3dd

Opmerking: On demand
Medicatie:

amoxicilline + clavulaanzuur po 500/125mg 3dd 7 dagen

Opmerking: Bij dierenbeet
≥ 18 jaar

Indicaties: Betalactam allergie

Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

azitromycine po 250mg 3pw

of

claritromycine po 500mg 1dd

Opmerking:

Eerste 2 jaar na splenectomie

Medicatie:

claritromycine po 500mg 2dd

of

moxifloxacine po 400mg 1dd

Opmerking:

Bij onderhoud met azitromycine of claritromycine: geef moxifloxacine on demand

Medicatie:

clindamycine po 600mg 3dd 5 dagen

+

ciprofloxacine po 500mg 2dd 5 dagen

Opmerking:

Bij dierenbeet

Algemene opmerkingen

Vaccinaties bij volwassenen: de volgende vaccinaties worden aanbevolen:

Tenminste 2 weken voor splenectomie toedienen indien mogelijk, anders 2 weken na splenectomie:
• PCV-13: 13-valent pneumokokken-conjugaatvaccin, bij voorkeur 2 maanden vóór PPV-23; bij niet eerder gevaccineerde patiënten; eenmalig
• PPV-23: 23-valent pneumokokken-polysaccharidevaccin, bij voorkeur 2 maanden na PCV-13; eenmalig na 5 jaar herhalen.
• Haemophilus influenzae B conjugaat vaccin (eenmalig, bij niet eerder gevaccineerde patiënten).
• Meningococcen groep ACWY vaccin (eenmalig, bij niet eerder gevaccineerde patiënten).
• Influenza (zo gauw mogelijk pre- of postsplenectomie, jaarlijks herhalen). 

 

Antibiotica - volwassenen

Continue profylactische antibiotica worden geadviseerd de eerste 2 jaar na splenectomie.
Daarna on demand en bij dierenbeten.

Antibiotica - kinderen

Continue profylactische antibiotica worden geadviseerd vanaf splenectomie tot aan 12e-16e levensjaar.
Daarna on demand en bij dierenbeten.

Vaccinatie- en antibiotische adviezen bij kinderen: zie RIVM/LCI richtlijn.

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-416325.2
Bijgewerkt: 10/07/2021 - 13:38
Status: Published