Sepsis, vermoedelijk focus lijninfectie

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus
Opmerking:

Lijn verwijderen

Prioriteit:
2e keus
Medicatie:

ceftriaxon iv 2000mg 2dd

Opmerking:

Indien ernstige systemische verschijnselen

Algemene opmerkingen

Denk aan dekking van ESBL bij hoog risico ESBL (kolonisatie/infectie ESBL < 1 jaar) en overweeg dit bij verhoogd risico ESBL (hoge lokale prevalentie ESBL, infectie hospital-acquired/health-care associated, recent (<2 maanden) gebruik breed-spectrum antibiotica, recent (< 3 maanden) reis naar hoog-endemisch gebied (zie https://resistancemap.cddep.org/) en recente (< 2 maanden) ziekenhuisopname in buitenland).

Zie voor antibiotische therapie van ESBL advies: Sepsis, onbekend focus/verwekker | UMCU

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-179075.3
Bijgewerkt: 10/11/2021 - 11:08
Status: Published